Zasady konkursów organizowanych na naszym Funpage'u

  1. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi najpóźniej dzień po zakończeniu konkursu.
  2. W konkursie może być jeden lub wielu zwycięzców w zależności od warunków podanych w informacji o konkursie.
  3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na fanpage'u http://www.facebook.com/skubaczpl.
  4. W celu przekazania nagrody zwycięzcy powinni przesłać swoje zgłoszenie na adres kontakt@skubacz.pl oraz martyna.matuszek@skubacz.pl zawierające datę w którym przeprowadzono konkurs, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego najpóźniej do 48h po ogłoszonych wynikach. Dokonanie zgłoszenia po tym terminie skutkuje stratą prawa do nagrody.
  5. Moment rozpoczęcia konkursu jest tożsamy z godziną opublikowania postu/informacji o konkursie na stronie http://www.facebook.com/skubaczpl.
  6. Moment zakończenia konkursu (dzień i godzina) podany jest każdorazowo w informacji o rozpoczęciu konkursu.
  7. W przypadku identycznych, prawidłowych odpowiedzi o zwycięstwie decyduje kolejność udzielenia odpowiedzi poprzez jej publikację na stronie http://www.facebook.com/skubaczpl
  8. W dniu nadania przesyłki zawierającej nagrodę laureat zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres.
  9. Organizator konkursów zastrzega sobie prawo zmiany powyższych zasad najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem konkursu.